Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació

Zones gestionades, reglamentades o utilitzades per a l’elaboració d’informes per a organismes internacionals, europeus, nacionals, regionals i locals. Inclou abocadors, zones restringides al voltant de llocs d’extracció d’aigua potable, zones sensibles als nitrats, rutes marítimes o per grans vies navegables reglamentades, zones d’abocament, zones de restricció de soroll, zones de prospecció o extracció minera, demarcacions hidrogràfiques, les corresponents unitats de notificació i plans d’ordenació de zones costaneres.