Plans de restauració ambiental

Plans de restauració i protecció del medi afectat per activitats extractives. Inclou també: activitats extractives actives i abandonades, extracció d’àrids en Domini públic hidràulic i denúncies.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: plans-restauracio-ambiental

  • Grup: III-11

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any