Zones protegides en relació a l'aportació de nutrients

Inclou:

 • Zones vulnerables en virtut de la Directiva 91/676/CEE (nitrats).

 • Zones declarades sensibles en el marc de la Directiva 91/271/CEE (tractament d’aigües residuals urbanes).

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: proteccio-nutrients

 • Grup: III-11

 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

 • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • Entitats responsables:

  • Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

  • Agència Catalana de l'Aigua

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis al DOGC