Mapes estratègics de soroll

Els Mapes Estratègics de Soroll (MES) són mapes per a avaluar globalment l'exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i per a servir de base per a l'elaboració de plans d'acció. Els MES són una figura bàsica de suport a la gestió del soroll introduïda per la Directiva europea 2002/49/CE.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: mapes-estrategics-soroll

 • Grup: III-11

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • Entitats responsables:

  • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 5 anys