Zones ramaderes de difícil accés

Zones on es verifica alhora que la densitat ramadera és baixa i la dificultat d’accés és alta, pel que la recollida, transport i destrucció dels subproductes animals és costosa respecte a la seva eliminació in situ.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: zones-ramaderes-dificil-acces

  • Grup: III-11

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 10 anys