Unitats del paisatge

Conjunt d'informació que recull les unitats de paisatge identificades a Catalunya. Cada unitat és un territori caracteritzat per una combinació d'elements naturals, culturals i simbòlics, que li confereixen un caràcter diferenciat de la resta i que és reconegut com a tal per la població. Les unitats de paisatge donen tanta importància als elements dinàmics, perceptius i vivencials del paisatge com als més estàtics i materials a l'hora de definir-ne el caràcter.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4):

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: unitats-paisatge

  • Grup: III-11

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Observatori del Paisatge

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 5 anys