Inventari de sòls contaminats

Inventari del sòl, subsol o les restes d'edificació que, a causa d'activitats humanes, contenen contaminants en concentracions superiors a les que els són pròpies i comporten un risc real o potencial per a la salut pública o per als sistemes naturals.

L'Inventari és l'instrument necessari per a l'establiment de prioritats d'actuació segons el risc associat a cada cas.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: sols-contaminats

  • Grup: III-11

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Agència de Residus de Catalunya

  • Accés: Parcialment públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any