Forests

Conjunt que recull geoinformació relativa a la gestió, manteniment i millora dels boscos: eines d'ordenació del territori per valorar i potenciar els recursos forestals (Pla d'ordenació de recursos forestals, projectes d'ordenació forestal, plans tècnics de gestió i millora forestal i plans simples de gestió forestal), el Catàleg de forests d'utilitat pública, l'Inventari Forestal de Catalunya i l'inventari de cases forestals.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: forests
 • Grup: III-11
 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
 • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • Entitat responsable:
  • Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
  • Centre de la Propietat Forestal
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: 6 mesos