Mapes d’impacte de contaminació atmosfèrica local

Complementàriament a les dades de mesurament que subministra la xarxa de vigilància i control de contaminació atmosfèrica, es determina l’estat del medi ambient atmosfèric fent servir models de dispersió de contaminants.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: contaminacio-atmosferica-local

  • Grup: III-11

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any