Salut i seguretat humanes

Distribució geogràfica de la dominància de patologies (al·lèrgies, càncer, malalties respiratòries, etc.), de la informació que indiqui l’efecte sobre la salut (marcadors biològics, davallada de la fertilitat, epidèmies) o el benestar humans (cansament, estrès, etc.), directament vinculada amb la qualitat del medi ambient (contaminació de l’aire, productes químics, enrariment de la capa d’ozó, soroll, etc.) o indirectament vinculada amb aquesta qualitat (aliments, organismes modificats genèticament, etc.).