Epidemiologia ambiental

Anàlisi i distribució territorial de patologies lligades a les condicions ambientals: afectacions lligades a onades de calor, contaminació atmosfèrica, etc.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: epidemiologia-ambiental

  • Grup: III-5

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Salut

  • Entitat responsable: -

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any