Estadístiques mèdiques

Inclou:

  • Estadístiques generals sobre salut (mortalitat, esperança de vida, morbidesa).

  • Estadístiques de patologies i distribució geogràfica i per grups de població.

  • Dades per a avaluar la qualitat dels serveis sanitaris: distribució espacial i indicadors de qualitat dels serveis de salut.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: estadistiques-mediques

  • Grup: III-5

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Salut

  • Entitat responsable: -

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any