Catàleg de classificació de trams de platges de Catalunya

Classificació dels trams de platja de Catalunya en naturals o urbanes.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: classificacio-platges

  • Grup: III-4

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons publicació al DOGC