Referencial topogràfic

Cartografia i bases topogràfiques que representen la morfologia del terreny, i també els objectes, naturals o artificials, amb una posició determinada sobre la superfície terrestre. Serveixen com a base i referència per a l’ús generalitzat com a representació gràfica del territori, i es poden obtenir per processos directes d'observació i mesurament de la superfície terrestre o per processos d’edició o generalització de la informació topogràfica.