Referencial topogràfic territorial

Geoinformació topogràfica de referència amb cobertura total del territori de Catalunya. Inclou informació relativa a les següents capes: relleu, hidrografia, vialitat i altres xarxes de transport; edificis, construccions i instal·lacions; cobertes del sòl i toponímia.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Referencial topogràfic territorial (RTT)

Base topogràfica 1:5.000 v2.0

Mapa topogràfic 1:10.000 v1.1

Base topogràfica 1:25.000 v1.0

Base topogràfica 1:50.000 v3.1

Mapa topogràfic 1:50.000 v5.1

Mapa topogràfic 1:100.000 v1.0

Mapa topogràfic 1:250.000 v1.1

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: topografia-territorial
  • Grup: 0-1
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: Variable segons les capes amb un màxim de 2 anys