Referencial topogràfic local

Geoinformació topogràfica de referència amb cobertura total o parcial d'àmbits de gestió municipal o àmbits geogràfics de temàtiques específiques que requereixin informació topogràfica de detall. Inclou informació relativa a les següents capes: relleu, hidrografia, vialitat i altres xarxes de transport; edificis, construccions i instal·lacions; cobertes del sòl, toponímia i inventaris municipals.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Referencial topogràfic local (RTL) - Base topogràfica v1.0

Cartografia topogràfica 2D i 3D 1:500 v2.0

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.2

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.1.5

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.1

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: topografia-local

 • Grup: 0-1

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Territori

 • Entitats responsables:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: Entre actualització contínua i 4 anys, en funció de la capa i de l'àmbit territorial