GT Mapa d'Hàbitats Terrestres

Grup de Treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa d'Hàbitats Terrestres de Catalunya

Activitats

Funcions

 • Elaborar les especificacions tècniques del Mapa d'Hàbitats Terrestres de Catalunya.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

    

  • Direcció General d'Urbanisme

  • Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

   

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

  • Direcció de Serveis

  • Direcció General dels Agents Rurals

  • Direcció General de Forests

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

  • Servei de Gestió Forestal

   

 • Diputació de Barcelona

 • Diputació de Girona

 • Universitat de Barcelona: IRBIO

 • Barcelona Regional

 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

 • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

 • Museu de Ciències Naturals de Granollers