Vulnerabilitat

Dades de vulnerabilitat associades als plans d'emergència de protecció civil davant de riscos considerats naturals i antròpics.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: vulnerabilitat-proteccio-civil

 • Grup: III-12

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Interior

 • Entitats responsables:

  • Direcció General de Protecció Civil

  • Ens locals

   

 • Accés: Parcialment públic

 • Periodicitat d'actualització: 1 any