Riscos en l'àmbit de protecció civil

Determinació de quins són els riscos de protecció civil que poden afectar cada zona del territori. El risc definit com a combinació del perill més la vulnerabilitat i exposició. Per riscos de protecció civil, s’entenen les situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques que poden afectar a les persones, béns o medi ambient com, per exemple: inundacions, incendis forestals, accidents industrials, terratrèmols, allaus, accidents en el transport de viatgers per ferrocarril, etc.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: riscos-ambit-proteccio-civil

  • Grup: III-12

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Interior

  • Entitat responsable: Direcció General de Protecció Civil

  • Accés: Parcialment públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any