Plans de protecció civil municipal

Informació sobre planificació municipal dels riscos de protecció civil: plans de protecció civil municipals, obligacions de planificació i vigència de les planificacions.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: planificacio-municipal-riscos

 • Grup: III-12

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Interior

 • Entitats responsables:

  • Direcció General de Protecció Civil

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 1 any