Sistema Viari Integrat

Sistema viari integrat que connecta les tres xarxes principals, la de carrers, la de carreteres i la de camins, heretant les seves propietats i característiques (restriccions, sentits, pendents, nombre de carrils, etc.) en un únic model de dades.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: sistema-viari-integrat

 • Grup: I-7

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departaments responsables:

  • Territori

  • Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Interior

   

 • Entitats responsables:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

  • Secretaria d'Agenda Rural

  • Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 2 anys