Mobilitat

Mobilitat de les persones i transport de mercaderies. Inclou els fluxos, itineraris i rutes dels diferents mitjans de transport: a peu, autobús, camió, ferrocarril, metro, telefèric, funicular, cremallera, avió, bicicleta, cotxe, motocicleta, vaixell, taxi i tramvia; així com els plans que la regulen.

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: mobilitat

 • Grup: I-7

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Territori

 • Entitats responsables:

  • Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 1 any