Urbanitzacions

Conjunt d'informació que recull la localització, els límits i les característiques de les urbanitzacions.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: urbanitzacions

  • Grup: III-4

  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 3 anys