Catàlegs de béns protegits

Per a aconseguir l’efectivitat de les mesures de protecció, els municipis, en el seu planejament general, han d’incloure un catàleg dels béns protegits, tant aquells que figuren en els inventaris del Departament de Cultura (béns culturals d’interès nacional, d’interès local i espais de protecció arqueològica), com els protegits per altra via sectorial o els que el municipi vol protegir per la via urbanística. Formen part de la documentació dels Plans d’ordenació urbanística municipal.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: catalegs-urbanistics-bens-protegits

 • Grup: III-4

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Territori

 • Entitats responsables:

  • Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 3 anys