Catàlegs de Masies

Conjunt d'informació que recull la localització i les característiques d'aquest subconjunt d'edificacions aïllades, que per la seva particularitat mereixen un tractament diferenciat. Per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament urbanístic.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: masies

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Territori

 • Entitats responsables:

  • Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 3 anys