Mobiliari urbà d'utilitat pública

Conjunt de dades que recull la situació i les característiques dels elements prefabricats o d'obra situats a l'espai públic i que tenen com a objectiu donar suport funcional a algun dels serveis d'utilitat pública (fonts públiques, bancs, papereres, fanals, etc.).

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: mobiliari-urba

  • Grup: III-6

  • Administració responsable: Administració Local de Catalunya

  • Departament responsable: -

  • Entitats responsables: Ens locals

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 2 anys