Serveis d'utilitat pública i estatals

Inclou instal·lacions d’utilitat pública de clavegueram, gestió de residus, subministrament d’energia i subministrament d’aigua, així com serveis estatals administratius i socials tals com administracions públiques, llocs de protecció civil, escoles i hospitals.