Zones biogeogràfiques

Àrea geogràfica caracteritzada per una flora i fauna pròpies, sovint relacionades també amb les característiques climàtiques del territori. Inclou les definicions a nivell europeu (lligat a la Directiva Hàbitats) i a nivell català.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: zones-biogeografiques

  • Grup: III-17

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 5 anys