Xarxes i registres de control del medi hidrològic

Dades de qualitat i quantitat de l'aigua de les diferents xarxes de control de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del programa de seguiment i control de les masses d'aigua: embassaments, aforaments, pluviòmetres, piezòmetres, qualitat de les aigües superficials, qualitat de les aigües subterrànies i qualitat de les aigües litorals. Inclou la localització de les xarxes i dels punts de control.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: control-medi-hidrologic

  • Grup: III-7

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 6 anys