Instal·lacions d'observació del medi ambient

Ubicació i funcionament d’instal·lacions d’observació del medi ambient, encarregades d’observar i mesurar emissions, l’estat del medi ambient i altres paràmetres de l’ecosistema (biodiversitat, condicions ecològiques de la vegetació, etc.), per part de les autoritats públiques o en nom d’aquestes.