Censos municipals d’activitats productives i industrials

Censos d'activitats en el qual es prenen en consideració les afeccions que sobre el medi ambient i les persones poden tenir les activitats desenvolupades.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: cens-activitats-productives

  • Grup: III-8

  • Administració responsable: Administració Local de Catalunya

  • Departament responsable: -

  • Entitat responsable: Ens locals

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any