Conques hidrogràfiques i xarxa hidrogràfica

Conjunt d'informació que inclou:

  • Identificació i caracterització dels cursos fluvials que drenen una àrea, de les seves aigües superficials estancades (estanys, embassaments, aiguamolls, etc.) i de les corresponents conques i subconques hidrogràfiques.

  • Identificació i caracterització dels elements artificials relacionats amb l’acumulació, emmagatzematge i transport d’aigua per a finalitats diverses (reg, industrial, consum humà, etc.), com són canals, conduccions, basses, dipòsits, preses, rescloses, etc.

  • Identificació i caracterització dels punts que influeixen en el flux d’aigua a la xarxa que no són objectes artificials: salts d’aigua, fonts i brolladors, etc.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: conques-xarxa-hidrografiques

  • Grup: I-8

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 6 anys