GT MCSC

Grup de Treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC)

Activitats

Funcions

 • Elaborar les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC).

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

   • Centre de Suport al PCOT

   • Unitat d'Aplicacions de Teledetecció

    

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

  • Direcció General d'urbanisme

   

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

  • Direcció General de Desenvolupament Rural

  • Direcció de Serveis

   

 • Diputació de Barcelona

 • Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)