GT Geologia Urbana i Geotècnia

Grup de Treball en Geologia Urbana i Geotècnia

Activitats

Funcions

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs relacionats amb la geologia urbana i la geotècnia que es portin a terme a Catalunya.

 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l'execució de les activitats en els àmbits de la geologia urbana i la geotècnia, i disciplines relacionades.

 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia relacionada amb la geologia urbana i la geotècnia que incorpori informació de tipus geotemàtic.

 • Impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica en matèria de geologia urbana i geotècnia.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Subdirecció General d'Enginyeria i Recursos Geològics

   • Subdirecció General de Geologia Regional i Geofísica

   • Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

   • Unitat de Geologia Regional

   • Unitat de Prospecció Geofísica

    

  • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre

  • Infraestructures.cat

  • Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

   

 • Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Ajuntament de Barcelona:

  • Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. (BCASA)

  • Infraestructures i Coordinació Urbana

   

 • Universitat Politècnica de Catalunya: Escola d'Arquitectura

 • Universitat de Barcelona: Facultat de Geologia

 • Universitat Autònoma de Barcelona: Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia

 • Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs: Delegació de Catalunya