GT Geologia, Geomorfologia i Patrimoni Geològic

Grup de Treball en Geologia, Geomorfologia i Patrimoni Geològic

Activitats

Funcions

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs geològics i geomorfològics que es portin a terme a Catalunya.

 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l'execució de les activitats en els àmbits de la geologia i geomorfologia, i disciplines relacionades.

 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia geològica i geomorfològica que incorpori informació de tipus geotemàtic.

 • Impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica en matèria de geologia i geomorfologia.

 • Gestionar i conservar el patrimoni geològic.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Subdirecció General d'Enginyeria i Recursos Geològics

   • Subdirecció General de Geologia Regional i Geofísica

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

   • Unitat de Suport a la legalitat

    

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

   

 • Departament d'Empresa i Coneixement:

  • Direcció General de Mines i Seguretat Industrial

   

 • Universitat de Barcelona: Facultat de Geologia, Departament de Geodinàmica i Geofísica

 • Universitat Autònoma de Barcelona: Facultat de Ciències, Departament de Geologia

 • Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera

 • Museu de Ciències Naturals de Barcelona

 • Geoparc de la Catalunya Central

 • Ajuntament de Tremp: Projecte Geoparc Conca de Tremp Montsec

 • Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya