GT Especificacions

Grup de Treball per a la redacció d’Especificacions tècniques

Activitats

Funcions

 • Elaboració de les especificacions tècniques que la Comissió Tècnica consideri oportunes i, concretament, té l'encàrrec de redactar les de la cartografia topogràfica a escales 1:500 i 1:1.000/1:2.000.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia

   • Àrea de Geodèsia

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

   • Àrea de Mapa Urbà i Fotogrametria

   • Unitat de Geodèsia

   • Unitat Mapa Urbà de Catalunya

   • Àrea de Mapa Urbà i Fotogrametria, Qualitat

    

  • Direcció General d'Urbanisme

   

 • Federació de Municipis de Catalunya

 • Diputació de Barcelona

 • Diputació de Girona

 • Diputació de Lleida

 • Diputació de Tarragona

 • Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Ajuntament de Barcelona

 • Ajuntament de Girona

 • Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

 • Ajuntament de Llinars del Vallès

 • Ajuntament de Reus

 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

 • Ajuntament de Tarragona