GT Cartografia Marina

Grup de Treball per a l'elaboració d'especificacions tècniques de cartografia marina

Activitats

Funcions

 • Definició dels models de dades i l’elaboració d'especificacions tècniques de cartografia marina, de manera que incorporin la informació requerida pels diferents organismes interessats, que serveixin com a model d’intercanvi de dades i que tinguin en compte els estàndards existents o en fase de definició.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

   • Unitat de Suport a la legalitat

    

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

  • Subdirecció General de Coordinació i Seguimient dels Programes d'Habitatge

  • Servei de Gestió del Litoral

  • Agència Catalana de l'Aigua

   

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

  • Direcció de Serveis

  • Direcció General de Pesca i Afers Marítims

  • Forestal Catalana, S.A.

   

 • Universitat de Barcelona

 • Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Autoritat Portuària de Barcelona

 • Diputació de Girona

 • Centre Superior d'Investigations Científiques (CSIC): Centre d'Estudis Avançats de Blanes

 • Sector privat: Tecnoambiente