GT COPCAT

Grup de Treball COPCAT

Activitats

Funcions

 • Elaborar propostes a presentar en les crides COPERNICUS/HORIZON 2020.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia

   • Àrea del Centre de Suport al PCOT

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

   • Unitat de Suport a la legalitat

   

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

  • Direcció General de Desenvolupament Rural

  • Direcció General de Forests

   

 • Departament d'Empresa i Coneixement:

  • Institut Català de l'Energia (ICAEN)

   

 • Àrea Metropolitana de Barcelona