Sobre el PCC

Què és el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC)

Modificacions del catàleg del PCC aprovades per la C4

 • En la sessió del 14.12.2022 - S'actualitzen les entitats i departaments responsables afectats per canvis organitzatius de la Generalitat:
  • Se substitueix "Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori" per "Territori" (Departament)
   • en tots els conjunts dels temes Referencial topogràfic, Noms geogràfics, Xarxes de transport, Elevacions, Coberta terrestre, Ortoimatges, Geologia, Unitats estadístiques, Sòl i Ús del sòl;
   • en el conjunt SPGIC (tema Sistemes de coordenades de referència);
   • en els conjunts Coordenades de cantonades de fulls, Quadrícules UTM i Subdivisions de la quadrícula estàndard europea "EEA reference grid" (tema Sistema de quadrícules geogràfiques);
   • en els conjunts Divisions administratives, Àrees de poblament, Termenal del domini públic marítim-terrestre i zones de servitud, Delimitació del domini públic viari i Delimitació del domini públic ferroviari (tema Unitats administratives);
   • en el conjunt Espais d'interès geològic (tema Llocs protegits);
   • en el conjunt Edificis (tema Edificis);
   • en el conjunt Equipaments comercials (tema Serveis d'utilitat pública i estatals);
   • en el conjunt Unitats del paisatge (tema Zones subjectes a ordenació...); i
   • en els conjunts Riscos geològics, Perill d'allaus i Risc sísmic (tema Zones de riscos naturals).
  • Se substitueix "Justícia" per "Justícia, Drets i Memòria" (Departament) en els conjunts Demarcacions judicials i Estructura jurisdiccional (tema Unitats administratives).
  • Se substitueix "Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme" per "Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura" en tots els conjunts del tema Ús del sòl i en el conjunt Equipaments comercials (tema Serveis d'utilitat pública i estatals).
  • Se substitueix "Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori" per "Empresa i Treball" en el conjunt Xarxa de telecomunicacions (tema Serveis d'utilitat pública i estatals).
  • Se substitueix "Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori" per "Presidència" en el conjunt Organismes i equipaments (tema Serveis d'utilitat pública i estatals).
 • En la sessió del 14.12.2022 - Conjunt "Codificació de les edificacions aïllades per a emergències": se substitueix el nom de l'entitat responsable "Secretaria General" pel nom complet "Secretaria General d'Interior"
 • En la sessió del 06.07.2022 - Conjunt "Codificació de les edificacions aïllades per a emergències": se substitueix l’identificador semàntic "edificis" per "codi-edifici-emergencies"
 • En la sessió del 06.07.2022 - Conjunt "Models de qualitat d'hàbitat d'espècies de fauna i flora":
  • es reanomena "Model de distribució d’espècies de fauna i flora",
  • se substitueix l'identificador semàntic "models-qualitat-especies" per "model-distribucio-especies", i
  • es mou del tema "Hàbitats i biòtops" a "Distribució de les espècies"
 • En la sessió del 06.07.2022 - Conjunts "Registre miner", "Cadastre miner" i "Recursos miners": se substitueix l’entitat responsable “Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera” per “Direcció General d’Indústria”.

 

Marc legal

 

Annexos de la revisió del PCC

 • Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat.
 • Característiques bàsiques d’organització, funcionament i utilització de la Infraestructura d’Informació Geogràfica de Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.
 • Descripció de l'estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i la determinació de les seves línies de millora.
  Document
 • Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats i de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic.
 • Relació d'ens locals i d'altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica a Catalunya.
 • Altres dades i estudis d'interès.
  Document