Infraestructures de transport

Xarxa d’infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries, aeroportuàries, logístiques, fluvials, per cable, ciclistes, turístiques, pedestres i nodals. Inclou la localització i el traçat de cadascuna de les xarxes; els elements associats i les seves característiques; la titularitat, la nomenclatura, la tipologia, les classificacions, l’ús i els plans que les regulen.

 

Geodades

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: infraestructures-transport

 • Grup: I-7

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Territori

 • Entitats responsables:

  • Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 1 any