Plans territorials

Els plans territorials són instruments del planejament destinats a obtenir una distribució més adequada dels usos sobre el territori: pla territorial general, plans territorials parcials, plans directors territorials i plans territorials sectorials (s'han d'elaborar pel departament competent amb la col·laboració del Departament de Territori).

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: plans-territorials

 • Grup: III-4

 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

 • Departaments responsables:

  • Territori

  • Altres departaments segons àmbits temàtics específics

   

 • Entitat responsable: Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: Segons publicació al DOGC