Mapa urbanístic de Catalunya (MUC)

El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) és un mapa sintètic del planejament general que permet fer la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l'actualitat.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: mapa-urbanistic

  • Grup: III-4

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any