Termenal del domini públic marítim-terrestre i zones de servitud

Xarxes Límit del domini públic marítimo-terrestre i de la línia de la ribera de mar. Inclou les seves zones de servitud: servitud de protecció, servitud de trànsit i servitud d'accés al mar i la localització de les fites.

Conjunt d'informació competència de l'Estat. Consta en el PCC a títol informatiu; no té cap potestat normativa.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: domini-public-maritimterrestre

  • Grup: I-4

  • Administracions responsables: Administració General de l'Estat + Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis al BOE