Regions d'emergència de bombers

El territori de Catalunya s’articula, als efectes de la implantació del cos de Bombers de la Generalitat, en regions d’emergència. Les regions d'emergències són la denominació operativa de les brigades assenyalades a l'article 24 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: regions-emergencia-bombers

  • Grup: I-4

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Interior

  • Entitat responsable: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons publicació al DOGC