Divisions administratives

Unitats administratives en què s'estructura l'organització territorial a Catalunya: municipis, comarques, entitats metropolitanes i mancomunitats de municipis. Inclou les demarcacions territorials de competència municipal (districtes i barris), les entitats municipals descentralitzades i les demarcacions provincials. També contempla la geolocalització dels caps de cadascuna de les unitats administratives.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: divisions-administratives
 • Grup: I-4
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departaments responsables:
  • Presidència
  • Territori
 • Entitats responsables:
  • Direcció General d'Administració Local
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: Mínim dues vegades a l'any, lligat a la Comissió de Delimitació Territorial