Demarcacions judicials

Els partits judicials són les divisions territorials bàsiques en què s’estructura l'Administració de justícia, integrades per un o més municipis limítrofs d'una mateixa província, amb un cap o capital del partit, on tenen la seu els òrgans judicials que tenen jurisdicció sobre tota la divisió territorial esmentada. També hi ha demarcacions judicials que abasten més d’un partit judicial, demarcacions d’àmbit provincial i de comunitat autònoma.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: demarcacions-judicials

  • Grup: I-4

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Justícia, Drets i Memòria

  • Entitat responsable: -

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis en Diari Oficial