Delimitació del domini públic ferroviari

Domini públic ferroviari i zones de protecció de les vies fèrries de titularitat de la Generalitat de Catalunya i dels Ens locals.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: domini-public-ferroviari

 • Grup: I-4

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Territori

 • Entitats responsables:

  • Direcció General de Transports i Mobilitat

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis al DOGC