Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC)

Xarxa integrada per quadrícules quilomètriques codificades per a la localització ràpida d'elements i per al posicionament ràpid en el territori. Definida i utilitzada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Cobertura total de Catalunya.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: quadricula-orientacio-cartografica

  • Grup: I-2

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Interior

  • Entitat responsable: Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons canvis oficials dels sistemes de referència