Coordenades de cantonades de fulls

Talls cartogràfics de fulls a escala més grans que 1:25 000: 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000, 1: 1 000, 1:500 amb cobertura total de Catalunya. Els talls es generen conforme al Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, per les sèries 1:25 000: 1:10 000 i 1:5 000, i conforme a la Comissió de Normes Cartogràfiques per les sèries 1:2 000, 1:1 000 i 1:500.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: tall-fulls

  • Grup: I-2

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons canvis oficials dels sistemes de referència