Ortoimatge satèl·lit

Ortoimatges amb cobertura total o parcial de Catalunya generades a partir de les dades enregistrades per satèl·lits d'observació la terra, tant actius com passius.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: ortoimatge-satellit

  • Grup: II-3

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons programació d’òrbites satel·litàries